Internet

Chmury danych

  • WeTransfer – przesyłanie plików, dzielenie się plikami

YouTube